partners

partners

We zien ons als praktische bouwers. We starten bij de boer met een gezonde melkprijs en gaan van daaruit samen- werken met Sallandse bedrijven. De samenwerkingen zijn gericht op door het kopen van Zuivel van SalLand landschap terug te geven aan Salland en bijdragen aan minder CO2, stikstof en reistijd, dus een schonere lucht voor iedereen.

Door de korte keten en afstanden zijn we in ons doen en laten zichtbaar en dichtbij voor iedereen. We maken het teruggeven van het landschap aan Salland tastbaar door samenwerkingen met partners die daartoe direct bijdragen.

Partners
Een concrete afspraak heeft Zuivel van SalLand met Stichting IJssellandschap waarbij er aan Zuivel van SalLand bij iedere verkochte 1000L er een boom geschonken wordt.

Daarnaast heeft Zuivel van Salland met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt om de extensivering vorm te geven. Staatsbosbeheer steunt het concept Zuivel van SalLand door niet alleen in woord, maar ook in daad partnership met Boerderij De Riet toe te zeggen.

Ook zal het verhaal van Zuivel van Salland zichtbaar worden op centrale plekken, waar onze doelgroep zich bevindt. Het maakt onderdeel uit van een initiatief van Salland Boert & Eet bewust, Ondernemersvereniging Natuurlijk Olst & Gast- vrij Wijhe te weten: “Tour de Sallandse Boer”.

Of het wordt actief doorverteld en verkocht op plekken als het Infocentrum IJssel Den Nul “De poort naar de IJssel”, of Buitenpost van de jongens van DAVO-bieren Deventer.

Onze partners